Γιατί η κατανάλωση Κρέατος συμβάλει σημαντικά στην Καταστροφή του Πλανήτη μας?

Ποιο είναι το πραγματικό κόστος της κατανάλωσης κρέατος?

Ποιο είναι το πραγματικό Κόστος και Περιβαντολλογικό Αποτύπωμα της κατανάλωσης Κρέατος? Γιατί η κατανάλωση Κρέατος συμβάλει σημαντικά στην καταστροφή του Πλανήτη μας? Ποιος είναι ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του τρέχοντος γεωργικού μας μοντέλου?

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχωριστούν οι διαφορετικές επιπτώσεις των διαφορετικών γεωργικών μοντέλων και τύπων και να απαντηθούν με ακρίβεια οι παραπάνω ερωτήσεις . Πολλές μετρήσεις εξετάζουν τις γεωργικές επιπτώσεις χωρίς να κάνουν διάκριση μεταξύ των αροτραίων ζώων ή των βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων. Ωστόσο, οι ακόλουθες πληροφορίες αρχίζουν να υποδεικνύουν την κλίμακα του προβλήματος και την πηγή αυτού.

Χρήση νερού

Μια σημαντική μελέτη που διεξήχθη το 2010  σχετικά με την χρήση νερού για παραγωγή τροφών, επισήμανε τα ακόλουθα:

Χρήση νερού ανά είδος τροφής

 • Βοδινό: 15.415 λίτρα ανά κιλό,
 • Κρέας προβάτων / αιγών: 8.763 λίτρα ανά κιλό,
 • Χοιρινό: 5.988 λίτρα ανά κιλό,
 • Κοτόπουλο: 4.325 λίτρα ανά κιλό,
 • Φρούτα: 962 λίτρα ανά κιλό,
 • Λαχανικά: 322 λίτρα ανά κιλό,

Για να βάλουμε αυτά τα στοιχεία στο προσκήνιο: ο πλανήτης αντιμετωπίζει αυξανόμενους περιορισμούς νερού καθώς οι δεξαμενές γλυκού νερού και οι υδροφορείς στεγνώνουν. Σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, η γεωργία αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του νερού που χρησιμοποιείται σήμερα στον κόσμο, αλλά μια μελέτη του 2013 διαπίστωσε ότι χρησιμοποιεί μέχρι και το 92% των γλυκών μας υδάτων, με το ένα τρίτο σχεδόν να σπαταλάται για την παραγωγή ζωικών προϊόντων.

Ρύπανση των υδάτων

Οι εκμεταλλεύσεις συμβάλλουν στη ρύπανση των υδάτων με διάφορους τρόπους: μερικές από αυτές συνδέονται στενότερα με την αρόσιμη καλλιέργεια και μερικές με το ζωικό κεφάλαιο, αλλά αξίζει να θυμηθούμε ότι το 1/3 των σιτηρών στον κόσμο τροφοδοτείται τώρα στα ζώα. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) πιστεύει ότι ο τομέας της κτηνοτροφίας, ο οποίος αναπτύσσεται και εντατικοποιείται ταχύτερα από την καλλιέργεια, έχει «σοβαρές επιπτώσεις» στην ποιότητα των υδάτων.

Οι τύποι ρύπανσης των υδάτων περιλαμβάνουν:

 • Θρεπτικά Συστατικά (άζωτο και φωσφόρος από λιπάσματα και περιττώματα ζώων)
 • Φυτοφάρμακα,
 • Ίζημα,
 • Οργανικές ουσίες (φυτικές ύλες και περιττώματα ζώων)
 • Παθογόνα στοιχεία (E coli κ.λπ.)
 • Μέταλλα (σελήνιο κ.λπ.)
 • Υπολείμματα Φαρμάκων, Ορμόνες και Πρόσθετα ζωοτροφών

Οι επιπτώσεις είναι ευρείες. Ο ευτροφισμός προκαλείται από υπερβολικές θρεπτικές ουσίες και οργανική ύλη (ζωϊκά κόπρανα, υπολείμματα ζωοτροφών και υπολείμματα καλλιεργειών) που προκαλούν υπερβολική ανάπτυξη των φυκιών και των φυτών και καταναλώνουν όλο το οξυγόνο στο σώμα του νερού σε βάρος άλλων ειδών. Μια ανασκόπηση το 2015 εντόπισε 415 παράκτιους οργανισμούς που ήδη υφίστανται αυτά τα προβλήματα. Η ρύπανση από τα φυτοφάρμακα μπορεί να σκοτώσει τα ζιζάνια και τα έντομα μακριά από τη γεωργική περιοχή, με επιπτώσεις που μπορεί να γίνουν αισθητές σε όλη την τροφική αλυσίδα. Και παρόλο που οι επιστήμονες δεν έχουν ακόμη πλήρη στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ της χρήσης αντιβιοτικών στα ζώα και των αυξανόμενων επιπέδων ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά στον πληθυσμό, η ρύπανση των υδάτων από τα αντιβιοτικά (που συνεχίζουν να έχουν ενεργό ζωή μέσα στο νερό ) είναι σίγουρα μια από τις κύριες αιτίες.

Χρήση γης και Αποδάσωση

Η κτηνοτροφία είναι μακράν ο μεγαλύτερος χρήστης πόρων γης παγκοσμίως, λέει ο FAO, “με βοσκότοπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις που προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 80% του συνόλου της γεωργικής γης. Οι καλλιέργειες ζωοτροφών αναπτύσσονται στο ένα τρίτο της συνολικής καλλιεργήσιμης γης, ενώ η συνολική έκταση που αποτελείται από βοσκότοπους ισοδυναμεί με το 26% της χερσαίας επιφάνειας χωρίς πάγο.”

Κλιματική Αλλαγή

Σύμφωνα με τη διακυβερνητική επιτροπή του ΟΗΕ για την αλλαγή του κλίματος, η γεωργία, η δασοκομία και άλλες χρήσεις γης αντιπροσωπεύουν το 24% των αερίων θερμοκηπίου. Προσπάθειες για να απομονώσουν τον ρόλο της κτηνοτροφίας μέσα σε αυτό έρχονται με ένα τεράστιο φάσμα αριθμών, από 6-32%: η διαφορά, σύμφωνα με το Meat Atlas, “εξαρτάται από τη βάση της μέτρησης”. Τα διαφορετικά μοντέλα καλλιέργειας έχουν διαφορετικά επίπεδα εκπομπών: αυτό έχει δημιουργήσει μια ενεργητική συζήτηση γύρω από την εκτεταμένη εντατική μονοκαλλιέργεια και την αναγεννητική γεωργία – ένα μοντέλο που στοχεύει να συνδυάσει τεχνολογίες και τεχνικές για την αναγέννηση των εδαφών και τα επίπεδα βιοποικιλότητας.

Τι γίνεται επίσης με τις γιγαντιαίες εταιρείες που κυριαρχούν στον τομέα? Σύμφωνα με μελέτη του 2017, οι τρεις μεγαλύτερες εταιρίες κρέατος – JBS, Cargill και Tyson – εκπέμπουν περισσότερα αέρια θερμοκηπίου το 2016 από ό, τι ολόκληρη η Γαλλία.

Η παραγωγή κρέατος από μηρυκαστικά είναι 10 έως 100 φορές πιο επιβλαβής για το κλίμα από ότι η παραγωγή φυτικών τροφών. Ως πολίτες αυτού του πλανήτη, πρέπει να απομακρυνθούμε από την εξάρτηση από τα ζωικά, όπως ακριβώς χρειαζόμαστε για τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα, αν θέλουμε να έχουμε πιθανότητες να επιτύχουμε τους στόχους της συμφωνίας για το κλίμα του Παρισιού.

Τι έπεται?

Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Βιγκανισμός είναι ο μόνος λογικός τρόπος προς τα εμπρός. Μια μελέτη πέρυσι έδειξε ότι εάν όλοι οι Αμερικανοί υποκαταστήσουν τα φασόλια για το βόειο κρέας, η χώρα θα είναι κοντά στην επίτευξη των στόχων για το αέριο του θερμοκηπίου που συμφώνησε ο Μπαράκ Ομπάμα τον Ιούνιο του 2013.

Υπάρχουν και άλλα γεωργικά μοντέλα, όπως η βιοδυναμική καλλιέργεια και η permaculture. Πιο πρόσφατα, ορισμένοι πρωτοπόροι έχουν συγχωνεύσει την τεχνολογία με τις περιβαλλοντικές αρχές με τη μορφή αγροσυντηρήσεων, δασικών φυτών ή αναγεννητικής γεωργίας για τη δημιουργία μεθόδων καλλιέργειας που περιλαμβάνουν την δέσμευση άνθρακα, την υψηλή βιοποικιλότητα και την καλή διαβίωση των ζώων.

Πηγή: The Guardian 

Σαλάτα Κόκκινες Φακές, Καρότο, Μυρωδικά και σως με Ταχίνι
Vegan Raw Cheesecake Κολοκύθας

διαβάστε επίσης στο VeganWorld.gr

error: Content is protected !!