Μεταλλαγμένα – Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός (ΓΤΟ /GMO): γιατί κινδυνεύουν κυρίως οι παμφάγοι & vegetarian και όχι οι vegan

Μεταλλαγμένα - Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός (ΓΤΟ-GMO) γιατί κινδυνεύουν οι παμφάγοι vegetarian και όχι οι vegan

Μεταλλαγμένα – Γενετικά Τροποποιημένος Οργανισμός (ΓΤΟ /GMO): γιατί κινδυνεύουν κυρίως οι παμφάγοι & vegetarian και όχι οι vegan

Τι είναι τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα;

Τα μεταλλαγμένα ή γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα (αγγλικά: GM foods και GMO foods), γνωστά ως γενετικά επεξεργασμένα τρόφιμα ή βιολογικά επεξεργασμένα τρόφιμα, είναι τρόφιμα που παράγονται από οργανισμούς, που έχουν υποστεί αλλαγές στο DNA τους, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της γενετικής μηχανικής.

Η γενετική μηχανική δίνει τη δυνατότητα να “κοπούν” γονίδια από έναν οργανισμό και να “συγκολληθούν” στα γονίδια ενός άλλου, έτσι ώστε αυτός να αναπτύξει νέα χαρακτηριστικά (π.χ. σε ένα φυτό μπορεί να εισαχθούν γονίδια από ιούς, παθογόνα βακτήρια, φυτά, ζώα, έτσι ώστε το φυτό να παράγει τοξίνες εναντίον κάποιων εντόμων ή να αποκτήσει ανθεκτικότητα σε κάποιο ζιζανιοκτόνο). Ο νέος αυτός κατασκευασμένος οργανισμός δεν θα μπορούσε να προκύψει µέσω οποιασδήποτε γνωστής διαδικασίας.

Επομένως γενετικά μεταλλαγμένος οργανισμός είναι ένας ζωντανός οργανισµός, ο οποίος δημιουργήθηκε τεχνητά αλλοιώνοντας τη γενετική του ταυτότητα µε την προσθήκη (ή και την αφαίρεση) γονιδίων που προέρχονται από άλλους εντελώς διαφορετικούς οργανισμούς.

Η εμπορική πώληση γενετικά τροποποιημένων τροφών ξεκίνησε το 1994, όταν η εταιρεία Calgene προώθησε για πρώτη φορά την ανεπιτυχή ντομάτα της Flavr Savr με βραδεία ωρίμανση.[1][2] Οι περισσότερες τροποποιήσεις των τροφίμων επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο σε καλλιέργειες με υψηλή ζήτηση από κτηνοτρόφους και αγρότες όπως η σόγια, το καλαμπόκι, η κανόλα (λάδι κανόλα ή ελαιοκράμβης) και το βαμβάκι.

Σε αντίθεση µε τη συμβατική βελτίωση των ειδών, η γενετική μηχανική καταργεί τους φυσικούς φραγμούς που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των ειδών μέσα από εκατομμύρια χρόνων εξελικτικής διαδικασίας. Η ακριβής θέση ενός εισαγόμενου γονιδίου δεν μπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια. Ως αποτέλεσμα, η αλληλεπίδραση του εισαγόμενου γονιδίου µε τα υπόλοιπα γονίδια του οργανισμού παραμένει απρόβλεπτη και άγνωστη. Οι συνέπειες από την απελευθέρωση μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον και την υγεία είναι καταστροφικές. Η απελευθέρωση των μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον είναι μια διαδικασία µη αναστρέψιμη.

Μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση «Food and Chemical Toxicology» (γεγονός που σημαίνει ότι πέρασε από διαδικασία έγκρισης από ανεξάρτητους ειδικούς, όπως συμβαίνει πάντα προκειμένου να γίνει δημοσίευση ενός επιστημονικού άρθρου) εγείρει, σύμφωνα με τους δημιουργούς της σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των «μεταλλαγμένων» τροφίμων.

Από τη μελέτη προέκυψε πολύ αυξημένη συχνότητα όγκων στον μαστό, αλλά και σοβαρές βλάβες στο ήπαρ και στους νεφρούς σε σύγκριση με μια άλλη ομάδα ελέγχου. Σύμφωνα με την μελέτη, οι επιπτώσεις των μεταλλαγμένων οργανισμών στην υγεία μπορεί να εκδηλωθούν με την εμφάνιση καρκίνου, την πρόκληση τοξικότητας στα νεφρά και στο συκώτι, σε προβλήματα υπογονιμότητας ή ακόμη και στον πρόωρο θάνατο.

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ – Η ΚΥΡΙΑ ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΑ Στη κτηνοτροφία και στα γαλακτοκομικά οφείλετε το 83% της καταστροφής του περιβάλλοντος

Η παραγωγή ζωοτροφών απορροφά το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς των μεταλλαγμένων οργανισμών. Το 80% των εισαγωγών σόγιας και του καλαμποκιού προορίζονται για την παραγωγή ζωοτροφών. Η χώρα µας εισάγει πάνω από 500.000 τόνους σόγιας και αντίστοιχη ποσότητα καλαμποκιού κάθε χρόνο.

Όπως έχουν δείξει επανειλημμένες εργαστηριακές αναλύσεις, άγνωστο ποσοστό των εισαγωγών είναι μεταλλαγμένο. Επομένως, προϊόντα όπως κρέας, πουλερικά, γάλα, τυρί, αυγά και ψάρια προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί µε μεταλλαγμένους οργανισμούς.

Σε αντίθεση µε τους ανθρώπους λοιπόν, τα ζώα καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες μεταλλαγμένης σόγιας και καλαμποκιού σε όλο τον κύκλο της ζωής τους.

Η υποχρεωτική σήμανση των ζωοτροφών που περιέχουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς την οποία επιβάλει η πιο πρόσφατη νομοθεσία είναι κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Ωστόσο, τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης που προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς δεν θα είναι ανάγκη να φέρουν ανάλογη επισήμανση. H επίσημη δικαιολογία γι’ αυτή τη «διευθέτηση» είναι πως η επισήμανση αυτή απαιτούσε ένα εξαιρετικά περίπλοκο σύστημα ελέγχων. Ωστόσο, η αλήθεια που κρύβει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεκάθαρα ότι θα διακινδύνευε σύντομα όλα τα ζωικά της προϊόντα να επισημανθούν ως μεταλλαγμένα, αφού εισάγει μεγάλο ποσοστό ζωοτροφών από τις ΗΠΑ.

Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής όταν αγοράζει κρέας, κοτόπουλο, γάλα, τυρί, αυγά ή ψάρι δεν μπορεί να γνωρίζει αν αυτά προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί µε μεταλλαγμένους οργανισμούς.

Τι ισχύει για τα μεταλλαγμένα (ΓΤΟ) που απευθύνονται σε καταναλωτές

Υποχρεωτική η σήμανση

Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική συμφωνία των υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επισημαίνονται όλα τα τρόφιμα που περιέχουν ή αποτελούνται από Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς ή συστατικά που προέρχονται από αυτούς, ακόμα και εάν στο τελικό προϊόν δεν μπορεί να ανιχνευτεί το γενετικά τροποποιημένο DNA ή πρωτεΐνες. Το προϊόν θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «το προϊόν αυτό περιέχει γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς» ή «το προϊόν αυτό παράγεται από γενετικά τροποποιημένο+» το όνομα του οργανισμού. H νομοθεσία που ίσχυε έως τώρα δεν επέβαλε την επισήμανση σε προϊόντα που προέρχονταν από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αλλά στο τελικό προϊόν δεν μπορούσε να ανιχνευτεί το DNA όπως για παράδειγμα το σογιέλαιο.

Το χειρότερο και το πιο σκοτεινό κομμάτι της νομοθεσίας που ισχύει τα τελευταία χρόνια είναι ότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται όριο ανοχής 0,5% στην παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών που δεν έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμβατικά τρόφιμα και ζωοτροφές. Με αυτό τον τρόπο ανοίγει η κερκόπορτα για την εισαγωγή στην κυκλοφορία και μη εγκεκριμένων ποικιλιών. Υπενθυμίζεται ότι οι εγκεκριμένες ποικιλίες στις ΗΠΑ είναι πάνω από 100, ενώ στην Ευρώπη μόνο 3. Μέχρι σήμερα η ΕΕ έχει εγκρίνει την καλλιέργεια τεσσάρων γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, ωστόσο μόνο μία από αυτές, το καλαμπόκι MON810 της Monsantο, εξακολουθεί να καλλιεργείται και σήμερα, κυρίως στην Ισπανία.

Η καλλιέργεια των υπόλοιπων, δύο ειδών καλαμποκιού (ΒΤ176 και Τ25) και της πατάτας Amflora, τελικά εγκαταλείφθηκε. Εν αναμονή της έγκρισής τους βρίσκονται άλλα επτά αιτήματα, μεταξύ άλλων για το καλαμπόκι TC1507 της Pioneer, θυγατρικής του αμερικανικού ομίλου DuPont.

Έρευνες που διεξήγαγε η Greenpeace έφεραν στο φως ότι στη χώρα μας κυκλοφορούν γαλακτοκομικά είδη που περιέχουν ίχνη από μεταλλαγμένα συστατικά εξαιτίας των εισαγόμενων ζωοτροφών, χωρίς αυτό να αναγράφεται στη συσκευασία τους (Πηγή )

GMO_2 μεταλλαγμένα κτηνοτροφια ζωοτροφες γαλακτικομικα
GMO_2 μεταλλαγμένα κτηνοτροφια ζωοτροφες γαλακτικομικα
ΑΣΒΕΣΤΙΟ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για μια σωστή vegan διατροφή
Vegan λαχταριστά Ρολά με Ξηρούς Καρπούς και Τόφου

διαβάστε επίσης στο VeganWorld.gr

error: Content is protected !!