Η Ελλάδα καταδικάστηκε ξανά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η Ελλάδα καταδικάστηκε ξανά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Η Ελλάδα καταδικάστηκε ξανά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020, για παράλειψη καθορισμού στόχων διατήρησης προστατευόμενων οικοτόπων. Μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως το 2012.

Η τελευταία επίπληξη είναι ενδεικτική της απροθυμίας της χώρας να λάβει ουσιαστικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος την τελευταία δεκαετία.

Το δικαστήριο δήλωσε ότι το 81,5% των προστατευόμενων οικοτόπων της Ελλάδας δεν καλύπτονται από κανένα μέτρο, σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο που θεσπίστηκε το 2011, το οποίο ορίζει την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων.

Μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των περιοχών που θεωρούνται βασικές για επιλεγμένα είδη χλωρίδας και πανίδας ή τύπους οικοτόπων.

Μέτρα για την προστασία επιλεγμένων ειδών χλωρίδας και πανίδας ή τύπους οικοτόπων

Πρόκειται για είδη και οικοτόπους που θεωρούνται ευρωπαϊκής σημασίας επειδή απειλούνται με εξαφάνιση. Είναι ευάλωτα, σπάνια ή ενδημικά, ή συνιστούν εξαιρετικά παραδείγματα τυπικών χαρακτηριστικών μίας ή περισσότερων από τις εννέα βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης.

Από την άλλη, τα φυσικά καταφύγια, τα εθνικά πάρκα και άλλες εθνικές και περιφερειακές προστατευόμενες περιοχές αντί να προστατεύονται καταπατούνται συνεχώς και το κράτος όχι μόνο αδιαφορεί αλλά και προστατεύει τους καταπατητές.

Ένα από τα σημαντικά σημεία που απέτυχε για άλλη μια φορά είναι η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας ή βιοποικιλότητας. Δηλαδή της ποικιλίας των ζώντων οργανισμών πάσης προελεύσεως, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των χερσαίων, θαλασσίων και άλλων υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων, των οποίων αποτελούν μέρος. Επίσης, περιλαμβάνεται η ποικιλότητα εντός των ειδών, μεταξύ ειδών και οικοσυστημάτων (άρθρο 2 του ν. 2204/1994, ΦΕΚ 59 Α’). Στη βιολογική ποικιλότητα περιλαμβάνεται τέλος η ποικιλότητα των γονιδίων μέσα και μεταξύ των ειδών.

Παντελής αδράνεια της Ελλάδας σε θέματα προστασίας του οικοσυστήματος

Η Ελλάδα έθεσε στόχους διατήρησης για το υπόλοιπο 18,5%, αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είπε, οι στόχοι δεν ήταν πάντα σαφείς. Αναφέρθηκε στους στόχους που τέθηκαν για τα εθνικά πάρκα Σχοινιάς-Μαραθωνίου και Κορωνίας-Βόλβης, τους οποίους είπε ότι δεν σχετίζονται με συγκεκριμένες καθορισμένες ζώνες διατήρησης και δεν λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά τους.

Οι στόχοι για την προστασία και των δύο ήταν πολύ γενικοί και ασαφείς, υποστήριξε το δικαστήριο.

Vegan Κάρυ Κόρμα Λαχανικών
Alicia Silverstone: ο vegan γιος μου δεν έχει πάρει ποτέ αντιβιοτικά και ποτέ δεν είχε «ιατρική παρέμβαση»

διαβάστε επίσης στο VeganWorld.gr

error: Content is protected !!