ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ: Η μαζική εκτροφή ζώων είναι «η πιο επικίνδυνη συμπεριφορά» για μελλοντικές πανδημίες

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ κτηνοτροφία μελλοντικές πανδημίες

Η συνταγή για καταστροφή είναι εκπληκτικά απλή, όσον αφορά τον πανδημικό κίνδυνο που ενέχει η εντατική κτηνοτροφία: ένα ζώο, μία μετάλλαξη, ένας άνθρωπος και ένα μόνο σημείο επαφής.

Μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα χαρακτήρισε την εντατική κτηνοτροφία ως την «πιο επικίνδυνη ανθρώπινη συμπεριφορά σε σχέση με τις πανδημίες». Η Έκθεση Τροφίμων και Πανδημίας περιγράφει τους αλληλεπιδρώντες ζωονοσογόνους παραγόντες που οδηγούν σε ζωονόσες επιδημίες και πανδημίες. Η καταστροφή των φυσικών οικοτόπων και της βιοποικιλότητας (καθοδηγούμενη από την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια ζωοτροφών), η χρήση άγριων ζώων για τρόφιμα και η χρήση ζώων εκτροφής για τρόφιμα αποτελούν τον Νο.1 κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ότι ενώ οι νέες ασθένειες πιστεύεται ότι προέρχονται από άγρια ​​ζώα, πολλές στην πραγματικότητα προέρχονται από ζώα εκτροφής. Ασθένειες  όπως οι παρακάτω:

 • ευλογιά
 • διφθερίτιδα
 • ιλαρά
 • ροταϊός
 • βρουκέλωση,
 • παρωτίτιδα
 • καμπυλοβακτηρίωση,
 • εχινοκκοκίαση,
 • λιστερίαση,
 • σαλμονέλωση,
 • τριχινίαση,
 • φυματίωση που οφείλεται στο Mycobacterium bovis,
 • βεροτοξινογόνο Escherichia coli.

Ανάλογα με την επιδημιολογική κατάσταση περιλαμβάνονται επίσης:

 • ιογενείς ζωονόσοι (καλικοϊός, ιός της ηπατίτιδας Α, ιός γρίπης, λύσσα και ιοί που μεταδίδονται με αρθρόποδα),
 • βακτηριακές ζωονόσοι (βορελίωση, αλλαντίαση, λεπτοσπείρωση, ψιττάκωση, φυματίωση εκτός της προαναφερθείσας, δονακίαση, γερσινίωση και τους παθογόνους παράγοντες αυτών),
 • παρασιτικές ζωονόσοι (ανισακίαση, κρυπτοσποριδίαση, κυστικέρκωση και τοξοπλάσμωση).

COVID-19 και μελλοντικές πανδημίες

Η έκθεση εξηγεί ότι το ποσοστό θνησιμότητας του COVID-19 είναι 4,7 τοις εκατό (ή 47 τοις εκατό υψηλότερο από αυτό του τυπικού στελέχους της γρίπης) και εκείνο του H5N1 (ή «γρίπη των πτηνών» που προέρχεται από πτηνά) είναι στο 60 τοις εκατό και προβλέπει ότι οι μελλοντικές πανδημίες θα είναι πιο θανατηφόρες και συχνότερες. Βάσει αυτών των άκρως ανησυχητικών στοιχείων και αναλύσεων, οι γιατροί και επιστήμονες προβλέπουν ότι ένας τεράστιος μετασχηματισμός του παγκόσμιου συστήματος τροφίμων μακριά από την εντατική εργοστασιακή κτηνοτροφία – το οποίο λειτουργεί ως μεγάλης κλίμακας ζωονόσος επωαστής – είναι απολύτως απαραίτητος για την πρόληψη μελλοντικών πανδημιών, όπως ο COVID-19.

«Η συνταγή για καταστροφή είναι εκπληκτικά απλή: ένα ζώο, μία μετάλλαξη, ένας άνθρωπος και ένα μόνο σημείο επαφής. Δεν γνωρίζουμε ακόμη την πλήρη ιστορία για την εμφάνιση του COVID-19, αλλά δεν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη γρίπη των χοίρων και τη γρίπη των πτηνών: αυτοί οι ιοί εξελίχθηκαν σε εργοστασιακές εκμεταλλεύσεις, όπου οι συνθήκες είναι ιδανικές για την εμφάνιση, μετάλλαξη και τη μετάδοση θανατηφόρων ιών. Οι εργοστασιακές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι οι τέλειοι τόποι αναπαραγωγής για μελλοντικές πανδημίες».

Ένας Vegan Κόσμος! Τι θα συμβεί εάν ολόκληρος ο κόσμος αποφάσιζε να γίνει Vegan?
Tο τέλος της κρεατοφαγίας

διαβάστε επίσης στο VeganWorld.gr

error: Content is protected !!