Η Νομική Σχολή του Χάρβαρντ εγκαινιάζει νέο τμήμα για τα δικαιώματα των ζώων

Η Νομική Σχολή του Χάρβαρντ εγκαινιάζει νέο τμήμα για τα δικαιώματα των ζώων

Η προστασία των ζώων είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς του δημοσίου δικαίου. Αντικατοπτρίζοντας αυτό το ενδιαφέρον, ο αριθμός των σχολών στις Ηνωμένες Πολιτείες που προσφέρουν μαθήματα Animal Law αυξήθηκε δραματικά από μόλις 9 ιδρύματα το έτος 2000, σε 167 τέτοιου είδους νομικά τμήματα το 2019.

Το τμήμα Animal Law & Policy Clinic του Χάρβαρντ θα παρέχει στους φοιτητές άμεση πρακτική εμπειρία σε διαφορές, νομοθεσία, διοικητική πρακτική και χάραξη πολιτικής, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και διεθνώς. Η κλινική θα ασχοληθεί με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τα εκτρεφόμενα ζώα, την άγρια ​​πανίδα, τα ζώα σε αιχμαλωσία και την κυρίαρχη απειλή για όλες τις μορφές ζωής από την κλιματική αλλαγή. Η ίδρυση μιας τέτοιας κλινικής στο Χάρβαρντ θα αξιοποιήσει όλα τα θεσμικά πλεονεκτήματα και τους πόρους του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ για την ανάπτυξη δημιουργικών στρατηγικών που χρησιμοποιούν το δίκαιο, την επιστήμη και τη δημόσια τάξη. Αυτές οι εκπαιδευτικές ευκαιρίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους φοιτητές της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ να συμβάλουν αποφασιστικά στον τομέα, εκπαιδεύοντας μια νέα γενιά ηγετών για το κίνημα προστασίας των ζώων.

Η διευθύντρια του νέου τμήματος Kristen Stilt, σχολίασε ” Το νέο τμήμα θα ωφελήσει το κίνημα για την προστασία των ζώων και θα παράσχει μια διεθνώς αναγνωρισμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης του ευρύτερου κοινού για τα πολλά και επείγοντα ζητήματα που αφορούν τη νομοθεσία και την πολιτική για τα δικαιώματα των ζώων “.

Η Katherine Meyer θα αποτελέσει μέρος της ομάδας καθηγητών του νέου τμήματος. Είναι μια από τις πιο έμπειρες δικηγόρους για την προστασία των ζώων στις ΗΠΑ, έχοντας ιδρύσει πριν από 26 χρόνια την κορυφαία εταιρεία νόμου για την προστασία του περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των ζώων. Στο Meyer Glitzenstein & Eubanks, η Meyer ανέπτυξε ένα μακρύ ιστορικό κατάρτισης πολλών άλλων πρωτοπόρων δικηγόρων, που τώρα πρωτοστατούν στο κίνημα για την προστασία των ζώων.

Το νέο τμήμα της Νομικής σχολής του Χάρβαρντ θα ενδυναμώσει σε διεθνή επίπεδο την βελτίωση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Επιπλέον θα αναπτύξει και θα ενισχύσει τις συνέργειες μεταξύ ενός ευρέος φάσματος κλινικών προγραμμάτων.

Πολλές από τις επιβλαβείς επιπτώσεις στα ζώα, από μεγάλες εμπορικές χρήσεις, έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε μια σειρά άλλων ζητημάτων δημόσιου ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του περιβάλλοντος, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλων θεμάτων κοινωνικής δικαιοσύνης. Ως παράδειγμα, οι εξωτερικές επιπτώσεις της βιομηχανικής γεωργίας, όπως η μόλυνση του αέρα και των υδάτων, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια των τροφίμων, η εκμετάλλευση των εργαζομένων και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, αποτελούν ευκαιρία για συλλογική νομική δράση από μια κοινοπραξία.Το νέο νομικό τμήμα του Χάρβαρντ για τα δικαιώματα των ζωών θα είναι σε θέση να συγκαλέσει και να εκπροσωπήσει μια ποικιλόμορφη συμμαχία ενδιαφερομένων, που δέχονται τις αρνητικές επιπτώσεις από τέτοιες πρακτικές και έτσι θα οικοδομήσει ένα ισχυρό θεμέλιο για την καταλυτική αλλαγή που έρχεται.

Ecotricity – vegan ηλεκτρική ενέργεια
“Go Vegan” φανάρια σε Βερολίνο και Βρυξέλλες

διαβάστε επίσης στο VeganWorld.gr

error: Content is protected !!